993: APAVE có mặt tại Đông Nam Á

1996: được Bộ Thương mại cấp giấy phép mở Văn phòng đại diện tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 25/11

1997: được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài – APAVE Việt Nam và Đông Nam Á

2011: đổi tên là APAVE Châu Á – Thái Bình Dương

2012: chuyển đổi hình thức đầu tư từ Công ty 100% vốn nước ngoài thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên
Trụ sở chính tại Hà Nội, 08 Chi nhánh và các văn phòng đại diện trải dài các vùng miền của Việt Nam

06 Công ty con tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương: APAVE Nhật Bản, APAVE Trung Quốc, APAVE Malaysia, APAVE Myanmar, APAVE Singapore, APAVE Brunei.

Gần 800 nhân viên tính đến năm 2019; trong đó hơn 700 kỹ sư và chuyên viên

Menu